Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Uchukuzi

Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini

Piga Bure : 0800110019/0800110020
LATRA Logo

Kazi za Mamlaka

Kazi za Mamlaka zimeainishwa katika kifungu cha tano (5) cha Sheria Na. 3 ya LATRA ya Mwaka 2019 kama ifuatavyo;

          (a) Kutekeleza majukumu ya Sheria za Kisekta;

          (b) Kutoa, kuhuisha, au kufuta leseni za usafirishaji;

          (c) Kwa kuzingatia matakwa ya sheria za Kisekta-

                (i) Kusimamia viwango vya ubora wa huduma na usalama katika sekta zinazodhibitiwa;

                 (ii) Kuweka vigezo na masharti ya utoaji wa huduma zinazodhibitiwa; na

                 (iii) Kudhibiti viwango vya tozo za huduma;

         (d) Kuratibu shughuli za usalama wa usafiri ardhini;

         (e) Kusajili wahudumu na kuthibitisha madereva wa vyombo vya usafiri wa umma ardhini;

         (f) Kuhakikisha na Kuthibitisha hali ya usalama wa vyombo vya usafiri wa umma ardhini kwa matumizi;

         (g) Kufuatilia mwenendo wa utendaji kazi wa sekta zinazodhibitiwa kwa kuangalia viwango vya uwekezaji, gharama, upatikanaji na ufanisi wa huduma 

         (h) Kushughulikia na kuwezesha utatuzi wa migogoro na malalamiko  ;

          (i) Kuelimisha umma kuhusu kazi na wajibu wa Mamlaka

 

       

Mrejesho

Mrejesho, Malalamiko au Wazo