Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Uchukuzi

Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini

Piga Bure : 0800110019/0800110020
LATRA Logo

IDARA YA FEDHA NA UHASIBU

Idara inatekeleza kazi zifuatazo; 

  • Kusimamia shughuli zote za fedha na uhasibu na kuandaa taarifa sahihi za hesabu kwa mujibu wa Viwango vya Kimataifa vya Uhasibu katika Sekta ya Umma (IPSAS);
  • Kuandaa na kupitia Sera za Fedha, Kanuni, Miongozo, na Taratibu za Uhasibu
  • Kusimamia ukusanyaji  wa mapato ya Mamlaka;
  • Kufuatilia madeni na kuhakikisha wadaiwa wanalipa ndani wa muda wa  unaoruhusiwa;
  • Kuandaa bajeti ya matumizi ya kawaida na matumizi ya maendeleo kila mwaka
  • Kufuatilia na kushauri kuhusu bajeti ya matumizi ya Mamlaka;
  • Kutayarisha Taarifa za Fedha za robo mwaka na mwisho wa mwaka; na
  • Kusimamia ukaguzi wa taarifa za fedha za Mamlaka.
     
Mrejesho

Mrejesho, Malalamiko au Wazo