Tanzania emblem
Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Wizara ya Uchukuzi

Mamlaka ya Udhibiti Usafiri Ardhini

Piga Bure : 0800110019/0800110020
LATRA Logo

Kurugenzi ya Huduma za Mamlaka

Kazi

Kurugenzi inafanya kazi zifuatazo;

  • Kuandaa, kupitia na kutekeleza sera zinazohusu fedha, usimamizi wa rasilimali watu na utawala;
  • Kuhakikisha matumizi bora na yenye tija ya rasilimali watu na fedha kupitia mipango na bajeti;
  • Kuhakikisha kwamba usimamizi wa fedha wa LATRA unaimarishwa, ikiwa ni pamoja na uendeshaji wa mfumo wa uhasibu unaokubalika;
  • Kuhakikisha huduma za ndani zinatolewa kulingana na mahitaji ya mkoa na idara;
  • Kuandaa mpango mkakati na mpango wa biashara wa Kurugenzi na kufuatilia utekelezaji wake;
  • Kuhakikisha mali za LATRA zinalindwa kwa bima dhidi ya majanga ya aina zote ikiwemo moto, wizi na upotevu wa fedha;
  • Kuratibu uandaaji wa taarifa za fedha na kuhakikisha LATRA inakidhi matakwa ya wakaguzi wa nje kila mwaka;
  • Kuratibu tathmini ya mwaka ya utendaji wa watumishi katika Mamlaka; na kufanya hivyo kwa Kurugenzi na kusimamia maendeleo ya wafanyakazi.
     
Mrejesho

Mrejesho, Malalamiko au Wazo